Grand Prix Bílovce a Grand Prix JSB Bohumín

Pořadatel:
ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Bílovec

Datum konání:
09.-10.11.2019

Místo konání:
Sportovní hala Bílovec Komenského 909/4-18; 743 01 Bílovec;
GPS: 49.7543981N, 18.0184228E

Disciplíny:
VzPu 60 + finále - muži + junioři, ženy + juniorky
VzPi 60 + finále - muži + junioři, ženy + juniorky
VzPu 40 - dorostenci, dorostenky
VzPi 40 - dorostenci, dorostenky

Ředitel soutěže:
Grand Prix města Bílovec Mgr. Renata Mikolašová, starostka
Grand Prix JSB Bohumín p. Pavel Kolebač, ředitel

Předseda org. výboru:
p. MartinTenk

Tajemník – hospodář:
Mgr. Jana Tenková

Technický delegát:
p. Květoslav Tomeček

Hlavní rozhodčí:
p. Radim Hejna

Sbor rozhodčích:
Deleguje pořadatel

Přihlášky, startovní listiny:
Elektronické přihlášky na odkaze https://www.cognitoforms.com/Jazet1/GPB Uzávěrka přihlášek 27.10.2019, pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout Startovní listiny, včetně závazného časového harmonogramu, budou zveřejněny 03.11.2019 na www.shooting.cz, www.strelci.cz a www.strelcibilovec.cz .

Startovné:
Splatné při prezentaci. 250,- Kč pro členy ČSS, resp. 20,-€ pro ostatní účastníky za závod a disciplínu Podmínky účasti: Členové ČSS předloží členský průkaz ČSS s registrační vložkou Namátková přejímka zbraní a střeleckého materiálu.

Podmínky účasti:
Členové ČSS předloží členský průkaz ČSS s registrační vložkou Namátková přejímka zbraní a střeleckého materiálu.

Předběžný časový rozvrh:

07:00 ÷ 14:00 prezentace
08:00 nástup 1. směny VzPu 60 a VzPi 60
10:15 nástup 2. směny VzPu 60 a VzPi 60
12:30 nástup 3. směny VzPu 60 a VzPi 60
14:45 nástup 4. směny VzPu 60 a VzPi 60
17:00 finále VzPu 60 a VzPi60
17:00 nástup VzPu 40 a VzPi 40

Hodnocení a odměny:
Dle platných Pravidel ISSF k 01.01.2018 Tři nejúspěšnější střelci v kategorii obdrží finanční odměnu.

Protesty:
Dle Pravidel ISSF do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 500,- Kč.

Technická ustanovení:
Střílí se na 40 elektronických terčů SIUS Ascor v hale, finále na 10 terčů SIUS Ascor.

Zdravotní zabezpečení:
Pohotovostní lékařská služba NsP Bílovec.

Pojištění:
Členové ČSS jsou úrazově pojištěni dle uzavřené smlouvy mezi pojišťovnou VZP, a.s. a Českým olympijským výborem.

Ostatní:
Závodníci se účastní na náklady vlastní nebo náklady vysílající organizace. Všichni účastníci jsou povinni se před vstupem na střeliště přezouvat do sportovní nebo do čisté obuvi s měkkou podrážkou. Závodníci a funkcionáři jsou povinni se řídit pravidly pro oblékání – Dress Code ISSF. JSB Bohumín zajistí nastřelovací tunel včetně obsluhy! Pro sportovce jsou zajištěny šatny. Pořadatel nezajišťuje ubytování pro účastníky závodu, kontakty na možnost ubytování uvedeny dále v propozicích. Občerstvení zajištěno v areálu střelnice Pořadatel si vyhrazuje právo změny a doplnění propozic včetně úpravy termínu soutěže.

Propozice ke stažení Startovní listiny GP Bílovce Startovní listiny GP JSB Bohumín